תקנון האתר

כללי:
אתר www.williamswarn.co.il (להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה את הנציגות הישראלית לייצרן מבשלות הבירה מניוזילנד WilliamsWarn.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שוושה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
השימוש באתר זה ובמידע בו הנם כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה שכן, הפעלה ושימוש במאפייניו מהווים הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
כל המשתמש בשירותי האתר ו/או מתעתד להשתמש בשירותים אלו מקבל על עצמו ומסכים לתנאי תקנון אתר זה.
בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר שימוש כלשהו.
האתר הוא אתר פירסומי וייצוגי בלבד, אין על האמור בו ועל המופיע בו להוות אלא רק תמונות המחשה בלבד של המוצרים אותם אפשר להזמין, מבלי להבטיח שזו תהיי תצורתם והמראה שלהם ביום קבלתם.
הרכישות באתר זה בשלב זה יהיו באופן הבא, הזנת בקשה להזמנה דרך חנות האתר, ולאחר קבלת פרטי כרטיס אשראי בשיחת טלפון חוזת ואימות פרטי המזמין, תבוצע ההזמנה בפועל.
רשאים להגיש בקשות הזמנה:
1. כל אחד שהינו מעל גיל 18 בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד מאוגד והרשום כדין בישראל.
2. כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף ושל אחת מחברות האשראי הישראליות.
3. הרוכש הינו בעל תא דואר האלקטרוני ברשת האינטרנט.
4. הרוכש בעל כתובת מגורים בתוך גבולות ישראל.
הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים ו/או מוצרים תתקבל בתנאי שמזמין עומד בתנאים האמורים בתקנון ולהלן:
1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או קיים אישור לקבלת העברה בנקאית או צ'ק בגובה סכום העיסקה לאחר 4 ימי עסקים.
2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
3. המען בו יש לספק את השירות נמצא בתוך תחומי ישראל (לא יעשה משלוח לשטחים ולאזורים שלא ניתן לבצע להם משלוח מטעמים בטחוניים).
4. מולאו כל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים באתר לטובת ביצוע ההזמנה באופן ברור ומלא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי למנוע מרוכש מוצרים וזאת ע"י חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
1) מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדש שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות תקינה של האתר ו/או בספקים ו/או בצד ג' כלשהו ו/או ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
2) מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
3) מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

ביצוע הזמנה/רכישה באתר:
הזמנה באתר תתבצע לאחר ביצוע הרשמה באתר אלא באמצעות רישום פרטי הרוכש, כתובת מייל, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון / פקס / סלוסלארי, כתובת מגורים.
ההזמנה בתאר תתבצע כאשר הרוכש בוחר את המוצר אותו מעוניין לרכוש ועובר למסך סיום להמשך ההזמנה בו יופיעו פרטי ההזמנה.
בהמשך ביצוע ההזמנה יינתן אישור על פרטי המזמין, ואז יקליד את כתובת המשלוח להזמנה ועל אישור הזנת ההזמנה. אופן התשלום על העיסקה יקבע בשיחת טלפון, בין אם זו עיסקת אשראי ו/או העברה בנקאית ו/או צ'ק.
בסיום ההזמנה, לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו/או מהבנק על צ'ק ו/או על העברה בנקאית לאחר 4 ימים עסקים, ההזמנה תכנס לטיפול והרוכש יקבל מס' הזמנה למעקב.

מדיניות שירותים ומחירים:
אין באתר הצגת מחירים, אלא אם כן יצוין אחרת במפורש. הצעת מחיר תתקבל כנגד הזמנה שתוזן באתר.
התמורה בגין שירותים תגבה באמצעות כרטיס אשראי אשר פרטיו ילקחו בשיחת טלפון.
אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע החיוב בעיסקת קרדיט בלבד, בתוספת עמלה הנגבת ע"י חברת האשראי ובכפוף לאישור של חברת האשראי.
סך התמורה בו יחויב הרוכש יופיע בסיום ביצוע הרכישה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי. מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח במידה וישנו חיוב בגין דמי משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה דואגת להציג באתר אך ורק מוצרים הנמצאים במלאי, במקרה שלמרות מאמצי החברה כאמור, בוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל לאחר ביצוע ההזמנה, החברה מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר. במידה ולקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני ההזמנה תבוצע. במידה והלקוח לא יאשר את ההזמנה במקרה האמור, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי לא יחויב או יזוכה באופן מיידי.
בכל מקרה יובהר כי החברה במקרה כאמור לעיל, לא תהא אחריאית לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהה כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין הרכישה או ביטולה, וכל זאת בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

תשלום בגין השירותים:
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, והחיוב מתבצע בשקלים. פרטי החיוב ילקחו בשיחת טלפון לאחר סיום הזנת הזמנה באתר. לאחר אישור ההזמנה ישלח מייל בו יפורטו כל הפריטים שהוזמנו, סכום החיוב ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.
אם תחול טעות בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או בכל פרט אחר, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין העסקה שבוטלה.
יש להקפיד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים שכן, אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור הרוכש פרטי זיהוי שגויים ולא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יסופקו לרוכש ו/או במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול.
יצוין כי, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח כשהם מוצפנים בזמן אימות פרטים בשיחת הטלפון.
אישור ההזמנה וביצוע מותנים בקבלת אישור עסקת חברת האשראי ו/או אימות העברה בנקאית אחרי 4 ימי עסקים ו/או אימות הפקדת צ'ק אחרי 4 ימי עסקים.

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים:
המשלוחים יבוצעו לאיזורים בתוך ישראל, המשלוחים יעשו בין אם ע"י חברות בלדרות ו/או דואר שליחים ישירות לבית הלקוח את הכתובת למשלוח המוצר אותה ציין הרוכש בהזמנה באתר, במידה והכתובת למשלוח הינה בית עסק יש לציין את שם העסק. המשלוח הוא ללא תשלום אלא אם כן צויין אחרת במפורש.
החברה מתחייבת לעשות את כל המאמצים על מנת שהמוצר יגיע אל הרוכש במועד אולם, החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל האחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות, השבתות, תקלות במערכות החברה, תקלות אינטרנט, כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או כל אירוע אחר אשר יכול לפגוע בתהליך אספקת המוצר, במקרה כאמור לעיל רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה כולה או חלק ולבטל את החיוב בכרטיס אשראי ו/או זיכוי בהעברה בנקאית.
אספקת המוצרים תתבצע עד 90 ימי עסקים מרגע אישור העיסקה ע"י חברת האשראי או קבלת אישור בנקאי של 4 ימי עסקים על הפקדת צ'ק ו/או על העברה בנקאית.
ימי עסקים כוללים את הימים בשבוע א' עד ה' לא כולל שישי/שבת וחג.
בעת תיאום אספקה, רשאי האתר לבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה והצגת תעודת זהות המזמין ו/או חתימתו כתנאי למסירה. דמי טיפול והמשלוח נגבו יהיו נקובים במפרט המוצר.

עדכון מחירים:
החברה שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המוצרים והמשלוחים, כאשר עדכוני מחירים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר.
יצויין כי במידה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה וכויוב' באתר, החברה מתחייבת להודיע על התעות למזמין ואינה מתחייבת לספק את המוצר בהתאם לטעות שנרשמה שהרי החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כי טעות מסוג זה יכול להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעות אנוש.
היה ויש ספק כלשהו באתר לגבי מוצר/מחיר מסויים, ו/או לגבי פרט אחר באתר, יש לפנו מייד למחלק שירות הלקוחות ולהפנות את תשומת ליבם לעניין וזאת באמצעות:
info@williamswarn.co.il ו/או 03-649-0101.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת כאשר, החברה מתחייבת כי שינוי התקנון לא יחול לגבי מוצרים אשר נרכשו לפני השינוי.

אחריות המוצרים:
הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה הנדרשת למוצר אשר נרכש על ידו, אלא אם נכתב אחרת.
המוצר מגיע עם כתב אחריות המציין את רמת האחריות לכל אחד מרכיביו.
למען הסר ספק, תמונת המוצרים באתר לרוב תואמת את המוצר המקורי, אבל יתכנו שינויים בחלק מהמוצרים. יתכנו לעיתים הבדלים בגוונים / תיאור הצבע המופיעים בדף המוצר, לבין הגוונים / תיאור הצבע האמיתי של המוצר שיספוק בפועל. במקרה של אי התאמה, קוד הצבע של המוצר גוב על תיאור הצבע או התמונה.

האחריות הבלעדית לכל מוצר באתר היא אישית ולא ניתנת להעברה.
החברה לא תהיה אחראית על כל נזה שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם ו/או שגוי במוצר.

בעלות ושמירה על זכויות:
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.
כל גולש באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצרה הנגזרת או לנצל את האתר, ו/ או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשה, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר.
החברה מתירה למשתמש "להוריד" (Download) נתונים למחשב האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובתאר ובתוכנו של האתר בכלל.
כל זכויות הקניין הרוחני שייכות לאתר האב www.williamswarn.com וכמו כן התרגומים והחומר המתורגם שייך לרוברט קובו נציג WilliamsWarn בישראל. לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, עיצוב הגרפי של האתר, הנתונים בו (לרבות רשימות מוצרים, תיאור מוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, ולתרגם, מידע כלשהו מאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב). אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפקסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלי לקבל הסכמה מפורשת ובכתב מהחברה.
השם WilliamsWarn ו www.williamswarn.co.il ו www.williamswarn.com ה- Domian Name (שם המתחם) של האתר, (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הם כולם רכוש של החברה והאתר ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת רשות מפורשת בכתב של החברה.
סימני מסחר ומידע אשר נמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים למכירה באתר, אזי סימני מסחר ומידע זה הינם רכוש של אותה חברה ואין להשתמש בהם בלא הסכמתה.
כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.

תנאים נוספים ומקום השיפוט:
החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם.
כל מחלוקת לגבי פרשנות, אכיפה תקנון ו/או כל פעולה ו/או סכסוך וכד' שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בהתאם לחוקי מדינת ישראל, בבית המשפט בתל אביב בלבד.
החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההרשמה.

שירות לקוחות:
פרטי ההתקשרות:
info@williamswarn.co.il
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00, יום ו' וערבי חג 09:00-13:00
03-649-0101